Kontakt

Jeg er en sertifisert kambo-utøver, trent av Master Practioner Karen Kanya-Darke og har jobbet med kambo siden 2017. Etter 3 års praksis videreutdannet jeg meg til Advanced Kambo Practitioner i 2020. Som utøver følger jeg etiske og profesjonelle retningslinjer (Code of Practice) utformet av vår felles organisasjon for kambo-utøvere; IAKP.

Min rolle som utøver er å guide deg praktisk og energetisk gjennom det som dukker opp under kambo-behandlingen, slik at du føler deg ivaretatt i din intense reise med denne tradisjonelle medisinen.

Kambo er ikke psykoaktivt/psykotropisk, og er lovlig i alle land. Jeg bruker kun kambo som har blitt sanket på en etisk og bærekraftig måte.

Ta kontakt via Telegram eller e-post dersom du har noen spørsmål. Hvis du ønsker å prøve kambo må du fylle ut kartleggingsskjema nedenfor. Deretter vil jeg anbefale deg å avtale en videosamtale i forkant for en kort konsultasjon i forkant av seremonien.


For screening in English, please use this link.